Česká asociace klubů CB
ČAK CB


22. října 2005 se uskutečnila akce „Evropský den spojení“

Historie vzniku ČAK CB, informace o ČAK CB

Seznam, adresy a odkazy na www stránky klubů ČAK CB

Seznam funkcionářů a členů Rady ČAK CB

Znění stanov ČAK CB

Podmínky vstupu do ČAK CB

Formulář přihlášky do ČAK CB

Zápisy jednání na schůzích ČAK CB, 1999-2000, tři schůze

Zápis jednání 4. schůze Rady ČAK CB v Holicích - květen 2001

Zápis jednání 5. schůze Rady ČAK CB v Holicích - srpen 2001

Zápis jednání schůze Rady ČAK CB v Holicích - srpen 2003

Registrace a kontrola termínů CB setkání v ČR (spravuje CB klub Česká Lípa)

Registrace do adresáře volaček CB časopisu Výzva na kanále (spravuje CB Bohemia Club)

Adresa ČAK CB pro náměty, připomínky, dotazy a podobné věci: cakcb@volny.cz

Příručka ČAK CB, včetně příloh, druhé přepracované vydání, poslední úpravy textu 13. 8. 2005, poslední úpravy vzhledu včetně verze pro tisk 17. 8. 2005
Nyní pracujeme na novém vydání, které zahrne zejména změny ohledně nového Všeobecného oprávnění.

Dokument ČTÚ, všeobecné oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22 (PDF )

Něco slov od webmastera o těchto stránkách.