Zápis ze schůze Rady ČAK CB

Zpráva z 5. schůze Rady ČAK CB CB Holice 8/2001


Schůze se zúčastnili zástupci klubů:
Miloslav Vohralík - Milan 42 OK1KHL / CB,
Ludvík Klinkovský - Ludva Hrabůvka CB klub Ostrava,
Vrána Zahradní Město - CB Bohemia Club,
Jarda Letovice - CB Echo Blansko,
Jan Šimek - Honza Sosnová CB klub Česká Lípa,
Daniel Meca - Dan Kopidlno CB klub Jičín,
(6 členů Rady ČAK CB klubů)

Nedostavili se:
Karel Čáp - Karel Háje CB klub Praha,
Petr Kubeš - Petr Brno PCB klub ČR člen
(2 členové Rady ČAK CB)

Rada ČAK CB byla usnášeníschopná.

Body jednání rady ČAK CB:
1) Zhodnocení činosti za poslední půlrok:
a) Rada konstatovala, že většinu navrhovaných změn Generální licence se podařilo na ČTÚ prosadit. V definitivním znění návrhu novely jsou jen drobné změny navíc:
- zákaz používání CB na palubě letadla a jako letecké stanice - rada nic nenamítá
- zákaz hlasového přenosu pro komerční účely (navrhovali jsme pro pásmo B - ČTÚ zařadil v obecné rovině) - rada nic nenamítá - znamená to zákaz provozu taxikářů i na pásmu C, což je potěšitelné, otázkou však zůstává, zda je to také reálně vymahatelné.
není povoleno použití směrových antén se ziskem v horizontální rovině - tato formulace se dostala do konečného znění z předchozí GL - při jednání na ČTÚ byl odstavec o anténách vypuštěn. Rada se usnesla vznést na ČTÚ dotaz, jak je to myšleno (zřejmě záměna termínů horizontální anténa a horizontální zisk) a navrhnout kompromisní formulaci: není povoleno použití směrových antén s horizontální polarizací. (projednáním pověřen Milan 42)
b) Rada schválila výsledky Poháru ČAK CB 2001 za první pololetí. Zatímco v jarní části se zúčastnily pouze dvě expedice Radegast a Pohoda (samostatné výsledky nevyhlašovány), v druhém čtvrtletí přibylo pět expedic (tedy nyní zhruba stejný počet jako v loňském roce). Podle aktivity a zájmu bude rozhodnuto jak s Pohárem dál.
2) Členské otázky


Dva kluby jsou pasivní v ČAK CB - CB radio Praha a PCB Brno se nezúčastnily už dvou zasedání, nezaplatily ani členské příspěvky do ČAK CB. Rada se touto situací zabývala a rozhodla:


a) vzhledem k tomu, že PCB Brno nevyvíjí takřka žádnou vlastní činnost (nejen v ČAK CB) - zrušit členství v ČAK pro pasivitu.


b) Kontaktovat předsedu CB radio Praha - Vláďu Pankrác. Klub je aktivní, ale jeho delegovaný zástupce Karel Háje se zasedání rady neúčastní. Požadovat vyjádření, zda chtějí v ČAK CB setrvat a delegovat do rady jiného zástupce - jednáním pověřen Milan 42.
c) Kontaktovat další významné CB kluby v ČR a nabídnout jim členství v ČAK CB - Domažlice, Liberec, Sokolov, Karviná - všichni členové rady v místě svého působení.
3) Činnost v dalším období
a) Před rokem se rada zabývala vztahem ČAK CB k agentuře RITA (soustřeďuje dopravní informace - i prostřednictvím CB a poskytuje rozhlasovým stanicím) s tím, že vyčká vývoje a za rok se k tomu vrátí. RITA se zaběhla, rozšiřuje svou činnost (CB jako zdroj informací představuje 30%), s RITA spolupracuje Ludva Hrabůvka, místopředseda ČAK CB. Radou byl pověřen vejít oficiálně v jednání s RITA a nabídnout spolupráci s tím, že ČAK CB by pomohl s vyhledáváním síbíčkářů, kteří by mohli pro RITA sbírat informace.
b) Honza Sosnová navrhl projednat jménem ČAK CB s vedeními národních parků, CHKO, Lesů možnost vystavení povolenek pro vjezd na zajímavé kóty vhodné pro vysílání. Z diskuse kolem tohoto návrhu vzešel závěr - jednat se všemi jmenovanými organizacemi s tím, že je budeme informovat o naší činnosti a zajistíme hladké vyřízení žádosti v případě jednotlivých akcí - Rozhledny, Polní dny, Pohár apod. Je třeba zaslat oficiální dopisy a organizace navštívit. Tím byli pověřeni:
Lesy ČR, KrNaP, ŠuNaP a CHKO Orlické hory - Milan 42
CHKO Jizerské hory - Honza Sosnová
CHKO Krušné hory - Víťa Romeo
CHKO Beskydy a CHKO Jeseníky - Ludva Hrabůvka
Milan 42 připraví dopis a rozešle všem klubům, které projednají na místě.
c) Milan 42 navrhl oficiální projednání spolupráce se slovenským celostátním CB klubem SCBR při příležitosti celoslovenského setkání na Donovalech. Dojednat možnost pořádání společného česko-slovenského závodu v příštím roce na jaře nebo na podzim - vybrat termín, vytvořit propozice - pověřen Milan 42
5/ Příští schůze rady ČAK CB byla stanovena na jarní setkání CB Echo Blansko na Suchém - přesný termín upřesní Jarda Letovice

Vypracoval 1. 9. 2001, Milan 42

Pro publikování na internet připravil Radek Hrabůvka (CB klub Ostrava Oscar Victor)


Úvodní stránka