O stránkách ČAK CB

Píše Radek Hrabůvka


Úvodem

Na našich stránkách najdete základní informace o CB dění v ČAK CB a o našich akcích, jako například soutěž Pohár ČAK CB. Nebudeme tu dávat informace, kterých si můžete najít na stránkách členských klubů, k tomu zde však slouží odkazy. Výjimkou budou nejzákladnější informace o Generální licenci (GL) anebo jiných předpisech a zákonech.

Grafická úprava stránek je volena tak, aby byla střízlivá a přehledná. Světle modrá zde znamená éter pro šíření vln a pozadí většiny stránek rádiové vlny šířící se éterem. K navigaci jsem nepoužil rámy ani tabulky, ale zpočátku jsem používal už téměř nepoužívaný seznam definic. Nyní používám obtékané odstavce. Protože struktura stránek je jednoduchá, navigace mezi stránkami není zatím žádná. Z libovolné stránky je možno dostat se na úvodní odkazem „Úvodní stránka“, který je na všech stránkách a při případném tisku se nevytiskne, aby nepůsobil rušivě.


Příspěvky

Přispívat mohou přispívat všichni síbíčkáři, pokud se obsah příspěvku bude týkat CB radia. Své příspěvky dodat i na disketě v některém z běžných textových formátů (HTML, DOC, RTF, WRI, WPD, TXT, 602), je možné přidat také grafiku-kresby, fotografie... Pokud nevlastní někdo PC, není ztracen, může materiály dodat v papírové podobě.


Optimalizace stránek

Původní styl dlouhá nudle byl pro lepší přehlednost přepracován na několik menších stránek. Velikost souborů s grafikou je minimalizována, prioritou je co nejmenší velikost při zachování dobrého vzhledu. Snažím se vyhnout ohromujícím grafickým efektům, které vzhledem k velikosti souborů pouze zdržují zobrazení při nulové informační hodnotě. HTML kód je psán ručně, pro tvorbu tabulek je použit ručně upravený kód z FrontPage Express. Použití nejlepšího editoru Notepadu přispívá k minimalizaci výsledného souboru a extrémně rychlému zobrazení stránek.

Odkazy na stránky členských klubů se otevírají v novém okně, takže naše stránky zůstavají stále zobrazeny. Stránky jsou nyní kontrolovány v MSIE 5.0, MSIE 6.0, Opera 7.22, Mozilla 5.0 a NN 4.7 (ten by měl být zakázán zákonem) při rozlišení 1024×768. Některé prohlížeče nezobrazí některé prvky (barevné rolovací lišty, mřížkované pozadí tabulek…), to však nijak nezhoršuje čitelnost. Doporučené rozlišení je 1024×768, dobře vyhoví také 800×600, jako nouzové 640×480. Pokud stisknete F11 nebo na úvodní stránce klepnete na odkaz Celá obrazovka, otevře se stránka v celoobrazovkovém režimu.

Stránky nepoužívají rámce, v omezené míře jsou použity Java skripty, ty však slouží například pro zobrazení data a denní doby na úvodní stránce, funkčnost stránek je zachována i pro prohlížeče bez Java skriptu nebo vypnutým Java skriptem. Na našich stránkách jsou také použity téměř 100% kaskádové styly, v prohlížeči, který CSS nezná, bude zachována čitelnost i funkčnost, ale stránky budou mít výchozí strohý vzhled. To je velká výhoda oproti jiným řešením, neboť pak se při nekompatibilitě nezobrazí vůbec nic, nebo jen část stránky.

Na nadpisy a odkazy nejsou použity obrázky, takže se dají vyhledávat v textu, což je výhodné pro vyhledání požadovaných informací.


Aktualizace stránek

Stránky se aktualizují a vylepšují průběžně, po získání potřebných informací. Dále to je trvalé dolaďování vzhledu. Další změny budou uvnitř, pod povrchem, konkrétně optimalizace CSS stylů a to i pro tisk.


Copyright

Autor vzhledu stránek, použitých stylů a grafických prvků je radekhrabuvka@volny.cz Radek Hrabůvka. Vytvořené CSS styly a soubory ve složce images jsou považovány za autorské dílo. Bez svolení autora není dovoleno vytvořené CSS styly a grafické soubory a použít na jiných stránkách. Texty a soubory z těchto stránek mohou být zveřejněny jinde, pokud bude uveden zdroj „Česká asociace klubů CB“, a url adresa, v elektronických médiích jako funkční odkaz na stránky České asociace klubů CB http://cakcb.wz.cz/, jež slouží jako zdroj.

Ukázkový příklad: Stránky ČAK CB http://cakcb.wz.cz/ jsou vynikající!Úvodní stránka