Zápis ze schůze Rady ČAK CB

Zpráva ze 4. schůze Rady ČAK CB CB Holice 5/2001


Delegovaní účastníci / zástupci klubů:

Miloslav Vohralík - Milan 42 OK1KHL / CB,

Ludvík Klinkovský - Ludva Hrabůvka CB klub Ostrava,

Vítězslav Klimeš - Víťa Romeo CB Bohemia Club,

František Vaněk - Meteor Blansko CB Echo Blansko,

Jan Šimek - Honza Sosnová CB klub Česká Lípa,

Daniel Meca - Dan Kopidlno CB klub Jičín,

(6 členů Rady ČAK CB klubů)

Nedostavili se:

Karel Čáp - Karel Háje CB klub Praha,

Petr Kubeš - Petr Brno PCB klub ČR člen

(2 členové Rady ČAK CB)

Rada ČAK CB byla usnášeníschopná.


Body jednání Rady ČAK CB (dále jen “Rada”):

 1. Zhodnocení činnosti za poslední půlrok:
  1. Rada konstatovala všeobecné uspokojení s procesem prosazení změn Generální licence a navázání velmi dobrých a korektních vztahů s ČTÚ. Drtivou většinu požadavků na změnu GL se podařilo prosadit či se s ní počítá v brzké novelizaci GL.
  2. Rada schválila výsledky Poháru ČAK CB 2000 a vyhlásila výsledky spolu s předáním malých pohárů a putovního poháru ČAK CB.
  3. Rada byla obeznámena a schválila roční uzávěrku. Současně se rozhodla pro výrazné upozornění PCB klubu Brno pro neplnění stanov (chybí platba členského příspěvku).
 2. Rada se usnesla na projednání v členských klubech návrhů změn pravidel Poháru ČAK CB pro rok 2002 do 5.schůze Rady.
 3. Rada si schválila členské příspěvky na rok 2001 – 500,- Kč / klub.
 4. Rada se usnesla, že publikace “Než zapnete CB”, kterou ČAK CB vydala, bude distribuována zájemcům z řad klubů a prodejců CB techniky zdarma, jako podpora osvěty za účelem zlepšení HAM-spiritu na CB. Náklady budou hrazeny z příjmů ČAK CB.
 5. Rada schválila změnu webmastera stránek ČAK CB, jejich zprávu bude zajišťovat CB klub Ostrava. Dále se Rada usnesla na nutnosti vyšší angažovanosti jednotlivých klubů při tvorbě příspěvků pro www stránky ČAK CB. Adresa stránek je nyní: cakcb.wz.cz
 6. Rada si dala za úkol do další schůze prostřednictvím jednotlivých členských klubů dát návrh na postup pro povolování umísťování antén na obytných budovách uživatelů CB s podporou ze strany klubů při jejich povolování.
 7. Rada se usnesla na vytvoření osvětové besedy pro uživatele CB se zaměřením na paket rádio u příležitosti podzimního setkání CB a AMA v Holicích 2001 (zabezpečení CB Bohemia Club (PR sekce), PCB klub Brno, OK1KHL/CB)
 8. Příští schůze Rady ČAK CB byla stanovena na podzimní setkání CB a AMA Holice 2001.
 9. Další jednání měla charakter konzultací, z nichž případně vyšla vzájemná upřesnění případných postupů apod.

Vypracoval 10.5.2001, Vítězslav Klimeš (CB Bohemia Club)

Pro publikování na internet připravil Radek Hrabůvka (CB klub Ostrava Oscar Victor)


Úvodní stránka