Evropský den spojení

22. října 2005

Rada ČAK CB doporučuje všem uživatelům CB zapojit se do akce „Evropský den spojení“. Tuto akci navrhl rakouský síbíčkář Heimo Poiss. Ve stanovený den tj. 22. října 2005 se sejde v 14.00 hodin na kanále 27 maximální množství síbíčkářů z Holandska, Německa, Rakouska, Slovenska, Španělska, Česka a dalších zemí. Používat se bude FM modulace. Cílem této akce je oživit provoz na CB a zkouška délek možných spojení. Vlastní iniciativě se meze nekladou a případné expedice v této době mohou této akci jenom napomoci a tudíž jsou vítané.

Za Radu ČAK CB
Ludva Hrabůvka

Původní text

Auf lebhaftes Echo ist eine Aktion des österreichischen CB-Funkers Heimo Poiss gestoßen. Dieser hatte im Juli dieses Jahres zu einer Aktion zur Belebung des CB-Funks in Österreich aufgerufen und dazu die Plattform "CB-Funk Austria" ins Leben gerufen (das Funkmagazin berichtete). Unter anderem hatte Heimo Poiss angeregt, an einem noch zu bestimmenden Tag im Herbst dieses Jahres einen CB-Funk-Aktivitätstag durchzuführen, bei dem sich möglichst viele CB-Funker auf einem Kanal treffen sollten.

Von dieser Idee waren auch CB-Funkvereinigungen aus Spanien und Portugal begeistert. Funkfreunde aus Deutschland und den Niederlanden wollten sich ebenfalls an einer solchen Aktion beteiligen. Als Aktionstag wurde der 22. Oktober 2005 bestimmt und dieser kurzerhand zum "European Day of QSO" erklärt. Alle CB-Funker sollen sich an diesem Tag ab 14 Uhr MEZ auf Kanal 27 treffen und dort in der Modulationsart FM so viel Funkbetrieb wie möglich durchführen.

Weitere Informationen zum "European Day of QSO" und zur Arbeit von CB-Funk Austria gibt es im Internet unter www.cb‑funk.at.


Volný překlad – Števo Bratislava

Živú odozvu má akcia, ktorej iniciátorom je rakúsky cébečkár Heimo Poiss. Tohto roka v júli vyzval k akcii, ktorá by mala oživiť hnutie CB v Rakúsku (majú asi podobný útlm ako my u nás v  SR…) a tiež platformu vysielania na pásme CB (informoval o tom rakúsky amatérsky magazín Funkmagazin).

Okrem iného Heimo Poiss navrhol, aby sa v presne určený deň na jeseň tohto roka uskutočnil „deň aktivity na CB“, počas ktorého by sa na jednom kanále stretlo čo najviac cébečkárov.

Touto myšlienkou boli očarené aj združenia cébečkárov zo Španielska a Portugalska. Aj cébečkári z Nemecka a Holandska by sa chceli takisto na tejto akcii zúčastniť.

Za „deň aktivity na CB“ sa určil 22. október 2005 (sobota) a dostal pomenovanie "European Day of QSO" (Júropien dej of kjú es ou), čiže Európsky deň spojení. Všetci cébečkári by sa mali v tento deň od 14. hodiny stredoeurópskeho času stretnúť na kanále č. 27 a moduláciou FM uskutočniť čo najviac spojení. Ďalšie informácie k Európskemu dňu spojení a tiež o práci rakúskych cébečkárov možno nájsť na internetovej stránke www.cb‑funk.at.


Úvodní stránka