Podmínky pro vstup do ČAK CB

Podmínky pro vstup do ČAK CB stejně jako zastoupení v Radě je přesně specifikováno ve stanovách asociace. Pouze připomínáme, že členem se může stát pouze řádně registrovaný klub CB, nikoliv tedy neregistrované spolky CB či jednotlivci (tito se stávají členy asociace prostřednictvím svého klubu, pokud je ten členem ČAK CB).

V případě, že Váš klub má zájem o členství v asociaci, tento si velmi ceníme a prosíme Vás o zaslání vyplněné přihlášky spolu s fotokopií o oznámení ekonomického subjektu a přidělení IČO u ČSÚ (pro právnické osoby dle §22 odst.4 zák. č.89/1995 Sb.) nebo tyto dokumenty přineste na nejbližší schůzi Rady.


Úvodní stránka